PREGLED ATRIOVENTRIKULARNA ČVORNA REENTRANTNA TAHIKARDIJA - ZDRAVLJE SRCA

Pregled atrioventrikularne nodalne reentrantne tahikardije (AVNRT)Izbor Urednika
Studija: Žene imaju izraženije nuspojave protiv cjepiva COVID-19 od muškaraca
Studija: Žene imaju izraženije nuspojave protiv cjepiva COVID-19 od muškaraca
Saznajte više o atrioventrikularnoj nodalnoj reentrantnoj tahikardiji (AVNRT), najčešćoj vrsti supraventrikularne tahikardije i mogućnostima liječenja.