STARIJI PACIJENTI I KIRURŠKI RIZIK - KIRURGIJA
Glavni / Kirurgija / 2021

Stariji pacijenti: Razumijevanje rizika od kirurgijeIzbor Urednika
Koga treba znati o Benlysti (Belimumabu)
Koga treba znati o Benlysti (Belimumabu)
Saznajte kako medicinska zajednica definira pacijente kao „starije osobe“ i zašto imaju veći rizik od komplikacija operacije.