GENERALIZIRANI ANKSIOZNI POREMEĆAJ (GAD): SIMPTOMI, UZROCI I LIJEČENJE - MENTALNO ZDRAVLJE

Što je generalizirani anksiozni poremećaj (GAD)?Izbor Urednika
Kako funkcionira HSA razdoblje ispitivanja?
Kako funkcionira HSA razdoblje ispitivanja?
Generalizirani anksiozni poremećaj (GAD) uključuje trajnu i pretjeranu zabrinutost koja je nesrazmjerna stvarnom riziku. Saznajte više o GAD-u.