RADNA SKUPINA AŽURIRA DEFINICIJU "BOL" PRVI PUT U 40 GODINA - ZDRAVSTVENO-NOVOSTI

Radna skupina ažurira definiciju "Bol" po prvi puta u 40 godinaIzbor Urednika
Novo partnerstvo pomaže jelima na kotačima bolje služiti starijim odraslima
Novo partnerstvo pomaže jelima na kotačima bolje služiti starijim odraslima
IASP-ova definicija boli izmijenjena je kako bi se više usredotočila na pacijentovo iskustvo boli kroz interdisciplinarni pristup.