CRNKE SE SUOČAVAJU S PREPREKAMA U LIJEČENJU RAKA DOJKE, NALAZI STUDIJE - ZDRAVSTVENO-NOVOSTI

Crnke se suočavaju s preprekama u liječenju raka dojke, nalazi studijeIzbor Urednika
Izmjene poza Yoge Cobra za bolove u leđima
Izmjene poza Yoge Cobra za bolove u leđima
Nedavna istraživanja pokazuju kako je crnkinjama rjeđe ponuđena hipofrakcionirana terapija zračenjem kao opcija za liječenje raka dojke.